Hygrophorus chrysodon

Goldzahn-Schneckling

Hygrophorus chrysodon