Leucopaxillus gentianeus

Bitterer Krempenritterling