Peziza saniosa

Violettmilchender Becherling

Peziza saniosa