Hygrocybe nitrata

Nichtrötender Nitratsaftling

Hygrocybe nitrata