Ramaria subbotrytis

Rosenrote Koralle

Ramaria subbotrytis